http://www.zfs.cn/thread-641680-1-1.html
楼主: 陶朱

风火轮

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-03-10 08:53:25 | 显示全部楼层
季言蹊 发表于 2018-3-10 08:51 ; j7 f' t. ]3 `: a1 R
厉害!
# k6 U# y/ `) ?4 R0 K+ m! S) s
小白一个我' y' w  {: K& b8 c4 b1 u
回复

使用道具 举报

发表于 2018-03-10 20:04:19 | 显示全部楼层
好手艺,感谢分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-03-10 20:24:05 | 显示全部楼层
cxx790711 发表于 2018-3-10 20:04
  G3 d6 E3 H6 N1 S9 Z6 Z& V好手艺,感谢分享!
. `: F& v+ _* z/ _4 K3 u* J
哈哈
8 K1 I/ q# n/ q4 m% f0 X0 y
回复

使用道具 举报

发表于 2018-03-13 09:56:36 | 显示全部楼层
楼主注意自燃啊
# x3 E) ?9 ?( k' Q8 d& E0 F
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-03-13 10:02:08 | 显示全部楼层
一笑倾人城 发表于 2018-3-13 09:56
9 z  ]) e4 o, a6 H  h! V, p& L楼主注意自燃啊

" u7 T( V( Q4 u! u6 _$ z哦哦9 G+ u, e: ~5 w* U! x
回复

使用道具 举报

发表于 2018-03-13 15:27:25 | 显示全部楼层
请问 10次着11次 多那一次自燃是啥情况
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-03-13 16:25:24 | 显示全部楼层
空谷 发表于 2018-3-13 15:27
, b( t5 n) P" B0 S7 T请问 10次着11次 多那一次自燃是啥情况

' G! R8 w: P7 }7 G5 g# U哈哈
, r" B  c" A( I9 t# r  k& M
回复

使用道具 举报

发表于 2018-03-13 18:05:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-03-13 18:09:32 | 显示全部楼层
3169800015 发表于 2018-3-13 18:05 6 }0 k: t3 k" s) h0 B. f+ A; M
不懂,工具可以用喷火机了都

3 ]7 k8 e  G, w, T" |噢噢噢' U' ]6 ~/ s! U( z
回复

使用道具 举报

发表于 2018-03-14 22:49:22 | 显示全部楼层
其实放在液压油里面更好
: E; G: D3 @' ~4 L: q# R8 E- T
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入ZFS

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表