http://www.zfs.cn/thread-641680-1-1.html
查看: 365|回复: 19

1952-1963-ZIPPO-美军第5军团-第1军团

[复制链接]
发表于 2017-08-18 17:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 U/ v- E4 |+ x- h% u+ p* h6 m' j
1952-1963-ZIPPO-美军第5军团-1军团

5 v5 V1 U% B- z
1952- ZIPPO-美军第5军团钢机-5th-ARMY

( N1 I; J4 X8 z: s. M$ d  {
1963-ZIPPO-美军第1军团-1st-ARMY
M-52-5th-army-21.jpg
M-52-5th-army-08.jpg
M-63-1st-army-05.jpg
美国陆军之军事组织构成.jpg
M-52-5th-army-01.jpg
M-52-5th-army-03.jpg
M-52-5th-army-05.jpg
M-52-5th-army-06.jpg
M-52-5th-army-07.jpg
M-52-5th-army-04.jpg
M-52-5th-army-22.jpg
M-63-1st-army-01.jpg
M-63-1st-army-02.jpg
M-63-1st-army-06.jpg
M-63-1st-army-21.jpg
M-63-1st-army-22.jpg

) h+ ^1 z8 o- f6 b7 C6 l5 K$ L

, L' T1 |7 S, Z/ J4 d$ w* w
M-63-1st-army-08.jpg
M-63-1st-army-07.jpg
发表于 2017-08-18 17:38:31 | 显示全部楼层
好机欣赏了。。。。。赞: ~4 o/ I. f2 G7 V0 s( S0 L: F8 ?  M7 e
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:42:10 | 显示全部楼层
历史感满满7 k5 ~$ ]5 ~/ j5 u$ ~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-08-18 17:43:30 | 显示全部楼层
夜ㄧ迷、 发表于 2017-8-18 17:38
- L& L/ A. r9 t好机欣赏了。。。。。赞
  x& w3 O7 C9 B& a& O, z
谢水神……..,不是什么好品,就只是一些老军机
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:48:18 | 显示全部楼层
路过帮顶
9 Q5 X* R7 q  U
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:53:22 | 显示全部楼层
老哥好久不见
1 I# d2 ^4 m; g' q0 _8 {! s" v
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:55:21 | 显示全部楼层
genebird 发表于 2017-8-18 17:43 1 U/ Y$ r! |& w! K4 X( s. [
谢水神……..,不是什么好品,就只是一些老军机

, X: V% ~7 B5 B/ i, J: p多谢斑竹夸奖!水到军长我容易吗!!还有那几个还在默默无闻水的兄弟们!你们也辛苦了
3 P: c( K* o- s2 h& E# ^' D
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 18:03:41 | 显示全部楼层
好机帮顶
1 P0 o$ W( V: {0 M2 |' N) E) n5 M
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-08-18 18:30:55 | 显示全部楼层
夜ㄧ迷、 发表于 2017-8-18 17:55
; s9 Y5 \1 x; t+ I$ n8 L0 o. Y多谢斑竹夸奖!水到军长我容易吗!!还有那几个还在默默无闻水的兄弟们!你们也辛苦了

! b& j, W+ w" |; t是,众兄弟辛苦了!
& Z4 f9 F/ X+ U) u
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-08-18 18:37:29 | 显示全部楼层
真鸡儿无聊 发表于 2017-8-18 17:53   K. _. z5 d+ f0 r9 m) N, S
老哥好久不见

4 l, [( x2 _5 C2 `& S哇,几天没见.....,已经元帅了!
9 I6 }* I$ `/ R4 F0 J. r# S* l  @3 o
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入ZFS

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表