http://www.zfs.cn/thread-641680-1-1.html
查看: 730|回复: 35

1943-45-ZIPPO 二战黑裂的千姿百态-180712

[复制链接]
发表于 2018-07-12 02:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 genebird 于 2018-7-15 17:00 编辑 & W4 T9 d, W0 V: G  I- S

7 u2 ^1 ?& H( N
1943-45-ZIPPO 二战黑裂的千姿百态-180712
二战黑裂连续剧接着,这个黑裂漆还留存70-80%,基本稳定不会再掉漆,各部零件都还好,可以看到底刻,真的是ZIPPO。
' `: l! Q3 h; g* Q) T
6 l; U  a  ]4 K! C' ^; `: D
45-w3-006-01.jpg
. Y! @. Q8 M( t# A- k 45-w3-006-02.jpg
2 M2 U3 v, e1 y1 U 45-w3-006-03.jpg : [6 N/ R& h& C& k
45-w3-006-04.jpg ; o6 s2 _( L3 X  O
45-w3-006-05.jpg
3 n' R3 N2 w9 }* s- r+ o4 h 45-w3-006-06.jpg
" K9 _2 U* O2 X& ?: S 45-w3-006-07.jpg
( P% W4 t: _5 S8 Z 45-w3-006-08.jpg
# i7 Y( V5 H1 @9 B 45-w3-006-09.jpg
  P& |+ U% l4 M+ ~6 b1 X' S% M3 M2 o 45-w3-006-10.jpg 5 j4 F* _$ ]1 a7 N1 D* s
45-w3-006-11.jpg 4 m- r- c1 a- p; A9 a) B1 Y/ g9 h6 {
7 j# @4 C/ L/ X+ d
发表于 2018-07-12 02:57:46 | 显示全部楼层
陈版也球迷喽,中场发一贴
+ T' E) p7 {1 U
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-07-12 03:00:17 | 显示全部楼层
handsome93 发表于 2018-7-12 02:57
  d+ ^8 L# Z+ a陈版也球迷喽,中场发一贴
. N3 I/ V4 ?/ K9 L/ ?4 a( _
是刚刚看到这个有照片还没发过,球赛继续,黑裂连续剧继续......! n9 `! @9 d& @. [" m- {
回复

使用道具 举报

发表于 2018-07-12 03:02:51 | 显示全部楼层
內膽也是黑色0 Y' s; z# J) R4 h- I
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-07-12 03:16:24 | 显示全部楼层
南京.以南 发表于 2018-7-12 03:02
$ G, z3 q. m6 S+ x! D, P2 t內膽也是黑色

1 [! G( x' ]; p, K6 \  \7 A当年以铁片直接成型,表面未作任何处理,所以是工业用铁片出厂时的表面状态,一经使用就会磨光,这个内胆有部份刮亮部位就是使用火机时磨亮的,也所以内胆这个样子黑乎乎的,就是使用不多还维持铁皮表层原貌。
7 f' `% q7 F" F8 w, w' V
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-07-12 03:20:55 | 显示全部楼层
南京.以南 发表于 2018-7-12 03:02
: o8 U% E. U- ]$ S! D內膽也是黑色

* C' [6 q: R  q1 _3 Q8 b会这样的颜色也因为是氧化的原因。6 k8 T! n6 K" E: l5 W
回复

使用道具 举报

发表于 2018-07-12 03:35:51 | 显示全部楼层
1:1了现在
, J  v5 j: U8 L5 K. Z9 x
回复

使用道具 举报

发表于 2018-07-12 06:04:13 | 显示全部楼层
满满的历史沧桑感。。。' k: e& H  R$ o  Y( ?+ j" {
回复

使用道具 举报

发表于 2018-07-12 06:27:23 | 显示全部楼层
有年代感
% q( O  ?2 x3 a/ A4 R* p7 F# B/ s
回复

使用道具 举报

发表于 2018-07-12 07:10:20 | 显示全部楼层
陈旧( C, c1 k4 x$ i. R1 j
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入ZFS

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表