http://www.zfs.cn/thread-641680-1-1.html
查看: 335|回复: 18

1952-1963-ZIPPO-美军第5军团-第1军团

[复制链接]
发表于 2017-08-18 17:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
# ~; L2 I8 a& Z/ m9 K) U& z
1952-1963-ZIPPO-美军第5军团-1军团

- G7 _( J+ e  b7 U' h
1952- ZIPPO-美军第5军团钢机-5th-ARMY
8 W; H6 H# B) A
1963-ZIPPO-美军第1军团-1st-ARMY
M-52-5th-army-21.jpg
M-52-5th-army-08.jpg
M-63-1st-army-05.jpg
美国陆军之军事组织构成.jpg
M-52-5th-army-01.jpg
M-52-5th-army-03.jpg
M-52-5th-army-05.jpg
M-52-5th-army-06.jpg
M-52-5th-army-07.jpg
M-52-5th-army-04.jpg
M-52-5th-army-22.jpg
M-63-1st-army-01.jpg
M-63-1st-army-02.jpg
M-63-1st-army-06.jpg
M-63-1st-army-21.jpg
M-63-1st-army-22.jpg
" I! c. z, W8 O# x; |
; n& K7 p" ^' R' `0 R
M-63-1st-army-08.jpg
M-63-1st-army-07.jpg
发表于 2017-08-18 17:38:31 | 显示全部楼层
好机欣赏了。。。。。赞( A. U1 D* j: r& m1 @
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:42:10 | 显示全部楼层
历史感满满9 ?% Q9 y# i# N2 N+ A+ a9 M. Q
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-08-18 17:43:30 | 显示全部楼层
夜ㄧ迷、 发表于 2017-8-18 17:380 ~1 f  h3 P: t) ?: q+ p, I2 F- y! N
好机欣赏了。。。。。赞
% J$ z" w  Z1 a& G& D5 |- ?
谢水神……..,不是什么好品,就只是一些老军机
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:48:18 | 显示全部楼层
路过帮顶
2 B, }, V5 l  h  O, v9 }- e8 Z
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:53:22 | 显示全部楼层
老哥好久不见
! d. ~& |6 V" G4 Q! a% u* @& C. ?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 17:55:21 | 显示全部楼层
genebird 发表于 2017-8-18 17:43
7 w" d- |' \0 w& x$ d% c6 h谢水神……..,不是什么好品,就只是一些老军机

2 z0 m! i6 e2 n8 r多谢斑竹夸奖!水到军长我容易吗!!还有那几个还在默默无闻水的兄弟们!你们也辛苦了' B2 T* S# e# j
回复

使用道具 举报

发表于 2017-08-18 18:03:41 | 显示全部楼层
好机帮顶: M' Y: K4 k8 z/ l* ]" r
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-08-18 18:30:55 | 显示全部楼层
夜ㄧ迷、 发表于 2017-8-18 17:55 ! A& E8 t3 x4 g3 T4 K9 g
多谢斑竹夸奖!水到军长我容易吗!!还有那几个还在默默无闻水的兄弟们!你们也辛苦了
, V' y1 ]$ U& n8 S" I
是,众兄弟辛苦了!
7 _. w1 `! u  S( y) ^; q* L9 D
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-08-18 18:37:29 | 显示全部楼层
真鸡儿无聊 发表于 2017-8-18 17:53
! L9 v9 @3 d$ a: ~, N' m& k- L老哥好久不见
; m' a. y2 o: X
哇,几天没见.....,已经元帅了!7 D; R$ v3 \2 X  t7 V
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入ZFS

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表